"Tünnes, en dingem neue Mantel sühs de us wie ene Schofsheet." "Dat kann sin, leeven Schäl. Ävver domet et och ech ussüht, mööts do vür mer hergonn!"

schließen schliessen
 
 
Kontakt & Beratung
0221 226-98510